Meist

Ettevõte

ANGLETON OÜ (12339689)
Aavasilla, Vaisi küla
Lääne-Nigula vald, Läänemaa 91105

Ajalugu

1901 müüs vallavalitsus Kaarel Jaanbergile Sõeru talukoha, vana vallamaja ning magasiaida, millest saadud 1130 rubla
kasutati uue vallamaja ehitamiseks. Hoone krundi Treiali talu ligidal kinkis Nõva mõisaproua Josephine von Baggo.
Vallamaja ehitas 1902 vallavanem Jaan Targama, kes tegi ka hoone plaani. Maja õnnistati 7 juulil 1902 ja selle ehitamine
läks kokku maksma 1530 rubla.   Vallamaja ehitati palkidest, väljstpoolt vooderdati laudadega. Esialgne värv oli roheline.
Katuse materjal oli laast või kiil, mis 1920. a asendati tsinkplekiga. Vallamaja oli roheline kuni 1960-date aastate alguseni. Järgmine värv oli pruun.

1996. a eraldati Riiklike Investeeringute Programm rahadest vallamaja rekonstrueerimiseks 150 000 krooni. Selle rahaga
parandati ja värviti hoone katus, vahetati aknad, tehti uus tuulekoda ja hoone välisfassaad. Kuna vallamaja remondiga oli
juba alustatud, siis tuli 1997. a jätkata. RIP-i rahadest saadi veel 300 000 krooni. Et töid mitte pooleli jätta, otsustas
volikogu teha laenu ja tööd vallamajas lõpetada. Märtsis võeti 1 milj krooni laenu vallamaja renoveerimistööde
lõpetamiseks ja tuletõrjedepoo ehitamise alustamiseks. Kohe alustati vallamaja sisemist remonti. Pööningukorrusele
ehitati saal ja osa ametiruume. Alumise korruse ruumid ehitati kõik ümber. Vallamaja maksumus on 1 miljon krooni, sellest riigiraha 450 000 krooni. Vallamaja taasavamine toimus 8.augustil 1997.

Vallamajas oli kohalik valitsus kuni 31.12.2018, mil ühines Nõva vald suureks Lääne-Nigula vallaks. Liis Veskimäe võitis hanke maja kasutusrendile ning 2019.aasta maikuus avati Nõva Hostel.

Meie Partnerid

Nõva Break https://www.facebook.com/Novabreak/

Nõva Mõisa Kohvik https://moisakohvik.ee/
Rendi toru- või tünnisaun https://www.facebook.com/OobikuSaun/