KODUKORD

HOSTELI EESKIRJAD

Hostelisse sisseregistreerimine (check-in) alates kell 16.00, väljaregistreerimine (check-out) hiljemalt kell 12.00. Hostelil on õigus küsida isikut tõendavat dokumenti, millest on hosteli töötajal õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse passi, ID-kaarti või juhiluba. Broneerija ja vastutav isik peab olema vähemalt 21.aastane. Hostelist väljaregistreerimisel tuleb tagastada toa võti varasemalt hosteli töötajaga kokku lepitud kohta. Võtme kaotamise või mitte tagastamise eest tasub klient hostelile leppetrahvi suuruses 50 eurot. Hostelisse ei registreerita isikuid, kes rikuvad avalikku korda ja/või võivad häirida oma käitumisega häirida teisi külastajaid.

SUITSETAMISE KORD

Suitsetamine (kaasa arvatud vesipiip) on lubatud vaid õues tuhatooside juures. Siseruumis suitsemise eest määratakse külastajale või toa broneerijale leppetrahv väärtuses 200 eurot.

LEMMIKLOOMAD HOSTELIS

Hästi käituvad lemmikloomad on meie juurde oodatud! Hosteli broneeringut tehes palume informeerida töötajat oma lemmikloomast. Lemmiklooma omanik vastutab looma poolt tekitatud kahju eest.

PARKIMINE

Hosteli juures parkimine on tasuta. Haljasalale parkimine keelatud – vajadusel on õigus haljasalale pargitud autod teisaldada. Hostel ei vastuta parklasse jäetud autode ja nende sisu eest.

AVALIKU KORRA JÄLGIMINE

Hostelis kehtivad kõik nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta. Avaliku korra rikkumisel kutsub hostel välja politsei. Kaaskodanike rahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 100 eurot iga väljakutse eest.

ÖÖRAHU HOSTELIS

Öörahu algab kell 23.00 ja kestab kuni 07.00. Öörahu rikkumise all mõistetakse teiste isikute häirimist heliliste, valgus-, mehhaaniliste, elektrooniliste jms vahenditega. Öörahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 100 eurot iga väljakutse eest.

HEAD KOMBED JA TAVAD

Ühisruumides (pesemisruumid, tualetid, esik, fuajee, köök jne) koristab igaüks enda järelt nii, et samal ajal hostelis peatuval kliendil oleks samuti meeldiv ühisruume kasutada, sh oma nõude pesemine jne. Ootame, et meie külastajad järgivad ühiskonnas kehtestatud reegleid, häid käitumistavasid ning hosteli eeskirja. Üldkasutatavates ruumides raseerimine, kehakoorijate kasutamine ja juuste värvimine ning muud sarnased tegevused ja pole lubatud. Reeglite rikkumisel võidakse klienti trahvida samaselt rahu rikkumisega ning vajadusel lisaks paluda kliendil hostelist ja selle territooriumilt lahkuda.

HOSTELI VASTUTUS JA VALVE

Hostel ei vastuta kliendi poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest. Hosteli üldkasutatavates ruumides on videovalve. Hosteli poolt väljastatud võtmeid (füüsilised ja elektroonilised) ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.

PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile novahostelinfo@gmail.com pretensioon, kus on märgitud avaldaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja pretensiooni täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab avaldaja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad kaebuse asjaolusid. Ilma tõendava dokumendita võib hostel jätta probleemi lahendamata. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja avaldajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates pretensiooni kätte saamisest.