KODUKORD

HOSTELI EESKIRJAD

Hostelisse sisseregistreerimine (check-in) alates kell 16.00, väljaregistreerimine (check-out) hiljemalt kell 12.00.
Hostelil on õigus küsida isikut tõendavat dokumenti, millest on hosteli töötajal õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse passi, ID-kaarti või juhiluba. Hostelist väljaregistreerimisel tuleb tagastada toa võti varasemalt hosteli töötajaga kokku lepitud kohta. Võtme kaotamise või mitte tagastamise eest tasub klient hostelile leppetrahvi suuruses 50 eurot. Hostelisse ei registreerita isikuid, kes rikuvad avalikku korda või oma käitumisega võivad häirida teisi külastajaid.


SUITSETAMISE KORD

Suitsetamine on lubatud vaid õues tuhatooside juures. Siseruumis suitsemise eest
määratakse kliendile või toa broneerijale leppetrahv väärtuses 200 eurot.


LEMMIKLOOMAD HOSTELIS

Hästi käituvad lemmikloomad on meie juurde oodatud! Hosteli broneeringut tehes palume
informeerida töötajat oma lemmikloomast. Lemmiklooma omanik vastutab looma poolt
tekitatud kahju eest.


PARKIMINE

Hosteli juures parkimine on tasuta. Haljasalale parkimine keelatud – vajadusel on õigus
haljasalale pargitud autod teisaldada. Hostel ei vastuta parklasse jäetud autode ja nende sisu
eest.


AVALIKU KORRA JÄLGIMINE

Hostelis kehtivad kõik nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta.
Avaliku korra rikkumisel kutsub hostel välja politsei. Kaaskodanike rahu rikkumise eest on
tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 100 eurot iga väljakutse eest.


ÖÖRAHU HOSTELIS

Öörahu algab kell 23.00 ja kestab kuni 07.00. Öörahu rikkumise all mõistetakse teiste isikute
häirimist heliliste, valgus-, mehhaaniliste, elektrooniliste jms vahenditega. Öörahu rikkumise
eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 100 eurot iga väljakutse eest.


HEAD KOMBED JA TAVAD

Ühisruumides (pesemisruumid, tualetid, esik, fuajee, köök jne) koristab igaüks enda järelt nii,
et samal ajal hostelis peatuval kliendil oleks samuti meeldiv ühisruume kasutada, sh oma
nõude pesemine jne.
Ootame, et meie kliendid järgivad ühiskonnas kehtestatud reegleid, häid käitumistavasid
ning hosteli eeskirjasid. Üldkasutatavates ruumides raseerimine, kehakoorijate kasutamine
ja juuste värvimine ning muud sarnased tegevused ja pole lubatud. Reeglite rikkumisel
võidakse klienti trahvida samaselt rahu rikkumisega ning vajadusel lisaks paluda kliendil
hostelist ja selle territooriumilt lahkuda.


HOSTELI VASTUTUS JA VALVE

Hostel ei vastuta kliendi poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest.
Hosteli üldkasutatavates ruumides on videovalve. Hosteli poolt väljastatud võtmeid
(füüsilised ja elektroonilised) ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.


PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates puuduse
avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada
e-postiaadressile novahostelinfo@gmail.com pretensioon, kus on märgitud avaldaja nimi,
kontakttelefon, tellimuse number ja pretensiooni täpne kirjeldus. Pretensioonide
lahendamiseks peab avaldaja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad
kaebuse asjaolusid. Ilma tõendava dokumendita võib hostel jätta probleemi lahendamata.
Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja avaldajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel,
kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates pretensiooni kätte saamisest.